[1]
Труба, Г. 2018. КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник Одеського національного університету. Філологія. 23, 2(18) (Груд 2018), 96–102.