[1]
Яроцька, Г. і Фоміна, Л. 2018. КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА. Вісник Одеського національного університету. Філологія. 23, 2(18) (Груд 2018), 108–117.