(1)
Кіщенко, А. СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ. Вісник ОНУ 2020, 25, 36-43.