(1)
Яроцька, Г. ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ СЛІВ 2018 РОКУ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2019, 24, 118-124.