(1)
Труба, Г. КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2018, 23, 96-102.