(1)
Яроцька, Г.; Фоміна, Л. КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2018, 23, 108-117.