(1)
Яроцька, Г. ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ СПОРІДНЕНОСТІ В ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник ОНУ 2020, 25, 104-114.