(1)
Яроцька, Г. ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ СПОРІДНЕНОСТІ В ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2020, 25, 104-114.