(1)
Морева, Т. ЗБІРНИК О. С. ГРІНА «НА ХМАРНОМУ БЕРЕЗІ» ЯК ХУДОЖНЄ ЦІЛЕ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2018, 23, 48-58.