(1)
Малиновський, А. СУЗІР’Я МАЙСТРІВ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА, АБО РЕВІЗІЯ ЕСТЕТИЧНИХ КАНОНІВ СУЧАСНОСТІ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ВАЛЕНТИНИ САЄНКО. Діалогічні перетини і контроверсії (замість рецензії). Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2015, 20, 116-128.