(1)
Кондратенко, Н. В.; Оніщенко, О. О. ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ «ВОЛОНТЕР» У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія 2022, 26, 46-53.