Кіщенко, А. (2020). СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), 36–43. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235162