Семененко, О. (2020). ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМ-КВАНТИТАТИВІВ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), 74–81. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235181