Яроцька, Г. (2019). ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ СЛІВ 2018 РОКУ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 24(1(19), 118–124. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235627