Труба, Г. (2018). КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(2(18), 96–102. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862