Яроцька, Г., & Фоміна, Л. (2018). КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(2(18), 108–117. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235867