Яроцька, Г. (2020). ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ СПОРІДНЕНОСТІ В ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), 104–114. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235931