Морева, Т. (2018). ЗБІРНИК О. С. ГРІНА «НА ХМАРНОМУ БЕРЕЗІ» ЯК ХУДОЖНЄ ЦІЛЕ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(1 (17), 48–58. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/236485