Кондратенко, Н. В., & Оніщенко, О. О. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ «ВОЛОНТЕР» У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), 46–53. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251841