Кіщенко, Алла. 2020. «СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ». Вісник Одеського національного університету. Філологія 25 (2(22):36-43. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235162.