Яроцька, Галина. 2019. «ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ СЛІВ 2018 РОКУ». Вісник Одеського національного університету. Філологія 24 (1(19):118-24. http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235627.