Труба, Ганна. 2018. «КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД». Вісник Одеського національного університету. Філологія 23 (2(18):96-102. http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862.