Яроцька, Галина, і Людмила Фоміна. 2018. «КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА». Вісник Одеського національного університету. Філологія 23 (2(18):108-17. http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235867.