Кондратенко, Н. В., і О. О. Оніщенко. 2022. «ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ ‘ВОЛОНТЕР’ У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ». Вісник Одеського національного університету. Філологія 26 (2(24):46-53. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2021.2(24).251841.