Кіщенко, А. (2020) «СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ», Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), с. 36–43. doi: 10.18524/2307-8332.2020.2(22).235162.