Труба, Г. (2018) «КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД», Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(2(18), с. 96–102. доступний у: http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862 (дата звернення: 4Березень2024).