Яроцька, Г. і Фоміна, Л. (2018) «КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА», Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(2(18), с. 108–117. доступний у: http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235867 (дата звернення: 27Травень2024).