Яроцька, Г. (2020) «ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ СПОРІДНЕНОСТІ В ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ», Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), с. 104–114. doi: 10.18524/2307-8332.2020.2(22).235931.