Кондратенко, Н. В. і Оніщенко, О. О. (2022) «ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ ‘ВОЛОНТЕР’ У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ», Вісник Одеського національного університету. Філологія, 26(2(24), с. 46–53. doi: 10.18524/2307-8332.2021.2(24).251841.