[1]
А. Кіщенко, «СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 25, вип. 2(22), с. 36–43, Груд 2020.