[1]
О. Семененко, «ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСЕМ-КВАНТИТАТИВІВ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ», Вісник ОНУ, т. 25, вип. 2(22), с. 74–81, Груд 2020.