[1]
Л. Стрій, «КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ: РИТУАЛЬНІ МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 25, вип. 2(22), с. 82–88, Груд 2020.