[1]
Г. Яроцька, «ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ СЛІВ 2018 РОКУ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 24, вип. 1(19), с. 118–124, Вер 2019.