[1]
Г. Труба, «КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 23, вип. 2(18), с. 96–102, Груд 2018.