[1]
Г. Яроцька і Л. Фоміна, «КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 23, вип. 2(18), с. 108–117, Груд 2018.