[1]
Г. Яроцька, «ЛІНГВОАКСІОЛОГІЯ СПОРІДНЕНОСТІ В ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ», Вісник ОНУ, т. 25, вип. 2(22), с. 104–114, Груд 2020.