[1]
Н. В. Кондратенко і О. О. Оніщенко, «ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ ‘ВОЛОНТЕР’ У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія, т. 26, вип. 2(24), с. 46–53, Лип 2022.