Кіщенко, А. «СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ». Вісник Одеського національного університету. Філологія, т. 25, вип. 2(22), Грудень 2020, с. 36-43, doi:10.18524/2307-8332.2020.2(22).235162.