Труба, Г. «КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД». Вісник Одеського національного університету. Філологія, т. 23, вип. 2(18), Грудень 2018, с. 96-102, http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862.