Яроцька, Галина, і Людмила Фоміна. «КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА». Вісник Одеського національного університету. Філологія 23, no. 2(18) (Грудень 29, 2018): 108–117. дата звернення Травень 27, 2024. http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235867.