1.
Труба Г. КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія [інтернет]. 29, Грудень 2018 [цит. за 03, Березень 2024];23(2(18):96-102. доступний у: http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862