1.
Яроцька Г, Фоміна Л. КОНОТОНІМИ ЯК ЗАСОБИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОЗНАК ЧОЛОВІКА. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія [інтернет]. 29, Грудень 2018 [цит. за 27, Травень 2024];23(2(18):108-17. доступний у: http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235867