1.
Кондратенко НВ, Оніщенко ОО. ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМИ «ВОЛОНТЕР» У МЕДІЙНОМУ І МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСАХ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Філологія [інтернет]. 22, Липень 2022 [цит. за 04, Березень 2024];26(2(24):46-53. доступний у: http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/251841