Редакційний штат

Редакційна рада

В. І. Труба, д-р юр. наук (голова ред. ради)

В. О. Іваниця, д-р біол. наук (заступник голови ред. ради)

С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук

Ю. Ф. Ваксман, д-р фіз.-мат. наук

В. В. Глєбов, канд. іст. наук

Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук

В. В. Заморов, канд біол. наук

О. В. Запорожченко, канд. біол. наук

О. А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій

Ю. А. Ніцук, д-р фіз.-мат. наук

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук

В. В. Менчук, канд. хім. наук

М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки

Л. М. Токарчук, д-р юр. наук

В. М. Хмарський, д-р іст. наук

В. В. Яворська , д-р геогр. наук

Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук   

Редакційна колегія

Головний редактор: Н. В. Кондратенко, докт. філол. наук, проф.,  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Відповідальний секретар: О. О. Бойко, д-р філософії з філології, Туреччина

Редактори:

О. А. Войцева, докт. філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Є. В. Джиджора, докт. філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Т. Ю. Ковалевська, докт. філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Україна

Н. В. Кутуза, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Н. П. Малютіна, д-р філол. наук, проф., Польща

О. О. Бойко, д-р філософії з філології, Туреччина

В. Б. Мусій, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

А. П. Романченко, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

А. Стаменова, д-р філол. наук, проф., Болгарія

Є. М. Степанов, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна; Хунанський університет, Китай

Т. М. Шевченко, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

О. В. Яковлєва, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Г. С. Яроцька, д-р філол. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна