Редакційний штат

Редакційна колегія журналу

В.І. Труба, д-р юр. наук (голова ред. ради);

В.О. Іваниця, д-р біол. наук (заступник голови ред. ради);

С.М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук;

В.В. Глєбов, канд. іст. наук;

Л.М. Голубенко, канд. філол. наук;

Л.М. Дунаєва, д-р політ. наук;

В.В. Заморов, канд біол. наук;

О.В. Запорожченко, канд. біол. наук;

О.А. Іванова, д-р наук із соц. комунікацій;

В.Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук;

В.Г. Кушнір, д-р іст. наук;

В.В. Менчук, канд. хім. наук;

М.О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки;

Н.М. Крючкова, канд. екон. наук;

Л.М. Токарчук, канд. юр. наук;

М.І. Ніколаєва, канд. політ. наук;

В.В. Яворська , д-р геогр. наук;

Н.В. Кондратенко, д-р філол. наук.   

Редакційна колегія серії «Літературознавчі дослідження»

Н.П. Малютіна, д-р філолог. наук;
В. Б. Мусій, д-р філолог. наук;
Л. В. Рева-Левшакова, д-р філолог. наук;
В.И. Силантьєва, д-р філолог. наук;
Н. В. Сподарец, д-р філолог. наук;
Т. Степновська, д-р філологічних наук (dr hab), професор університету у м. Лодзь (Польща);
О. Г. В’язовська к. філол. наук;
Н. М. Раковська, к. філол. наук
 

Редакційна колегія серії «Лінгвістичні дослідження»

Н. В. Кондратенко, д. філол. наук, проф. (науковий редактор);

О. А. Войцева, д. філол. наук, проф.;

С. Г. Воркачов, д. філол. н, професор (Росія);

Т. Ю. Ковалевська, д. філол. наук, проф.;

Н. В. Кондратенко, д. філол. наук, проф.;

Н. В. Кутуза, д-р філол. наук, проф.;

А. Маслова, д.філол. н., проф. (Білорусь);

Іоланта Медельска, д. філол. н., проф. (Польща);

Є. М. Степанов, д. філол. наук, проф.;

О. В. Яковлєва, д.філол. н., проф.;

Г. С. Яроцька, д. філол. наук, проф.