Про журнал

Журнал «Вісник Одеського національного університету. Філологія», заснований у 1999 році, видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті провідних вчених. Водночас одеські науковці постійно підтримують зв’язки з іншими філологічними школами України (Дніпро, Київ, Луцьк) і зарубіжжя (Угорщина, Німеччина, Польща), що віддзеркалює широка географія наукових публікацій журналу.

Серія складається з двох випусків: в одному друкуються результати досліджень у галузі літературознавства, в іншому – мовознавства. У статтях постають найактуальніші проблеми сучасної філології: компаративістики, когнітології, імагології, наратології, міфопоетики. Не меншу увагу автори приділяють розробці наукових проблем, які вже є класичними у галузі літературознавства та лінгвістики. У статтях актуалізовано питання сучасної теорії літератури і мови, рецепції та інтерпретації тексту, авторської моделі світу та художнього світу твору, зв’язків філології та філософії; запропоновано сучасний погляд на літературну класику.

ISSN: 2307-8332 (друкована версія)
DOI: 10.18524/2307-8332

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 11458-331Р від 07.07.2006

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1050 від 28.03.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-03681.

Періодичність виходу: двічі на рік
Мови розповсюдження: українська, англійська та інші офіційні мови Європейського Союзу
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Н. В. Кондратенко, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: philolog@onu.edu.ua