РЕФЕРЕНЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОГО ЦИКЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ НІКІ КАЛЛЄН)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235156

Ключові слова:

фентезі, референції, Нікі Каллєн, інтертекстуальність, можливі світи, Мультиверсум

Анотація

У статті проаналізовано функцію референційних інтертекстуальних посилань і їхню роль у створенні цілісного циклу фентезійних оповідань. Представлено різноскеровані думки наукової спільноти з приводу термінологічного уналежнення референцій. Висунуто гіпотезу, що референції як різновид інтертекстуальних елементів виконують функцію покликань між творами одного автора, зокрема, у статті наведено класифікацію різновидів референцій в оповіданнях Нікі Каллєн. Продемонстровано, що референції є елементами внутрішньої інтертекстуальності, проте вони не є простими покликаннями на інший текст, а збільшують питому вагу «реальності» того чи іншого твору з допомогою повторюваних онімів на позначення «наскрізних» персонажів, локацій, артефактів, які переплітаються один з одним і перегукуються. Аргументовано, що використання референцій сприяє створенню множинних світів, що входять до єдиного Мультиверсуму, зображеного автором. Показано, що засвідчені референції дають змогу створити комунікативну ситуацію, в якій вигадане поєднується з наявним у реальності читача, що наближує можливий, паралельний світ до «нашого». Такі посилання є упізнаваними й насиченими енергією інтертекстуальності, своєрідними інформаційними хабами – розподільниками інформації, якщо проводити аналогію з комп’ютерними технологіями. Перспективним постає подальше дослідження фентезійних творів, зокрема, за авторства Нікі Каллєн, із розмежуванням понять «паралельні світи» та «множинні світи».

Посилання

Aleksandruk I V. Verbalization of possible worlds in the genre of fantasy (based on works by modern English and American authors). The dissertation on competition of a degree of the candidate of philological sciences… on a specialty 10.02.04. - Germanic languages. KhNU named after V. N. Karazin. Kharkiv, 2011. 18 p.

Bugaeva I. V. Agionyms in the Orthodox environment: structural and semantic analysis: Monograph. M .: FGOU VPO RGAU - MSHA im. K. A. Timiryazeva, 2007. 138 p.

Zagnitko A. P. Modern linguistic theories. Monograph. Kind. 2nd, ed. and ext. Donetsk: DonNU, 2007. 219 p.

Kallen Nicky. Arena. Saint-Petersburg: Komilfo, 2010. 730 p.

Kallen Nicky. Tales of the Rose. Side A. Moscow: AST, 2015.544 p.

Kallen Nicky. Gel-Green, the center of the earth. Moscow: Yauza, 2018. 288 p.

Loseva Y. V. Intertextuality as the main compositional principle of the artistic discourse of Julian Barnes (on the material of the novel "History of the World in 10 ½ chapters") [electronic version]. Access mode: https://cutt.ly/bgOQrjY

Gogolina V. V. Poetics of scriptural intertext in "Kiev-Pechersk Paterik". Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences… in the specialty 10.01.01. - Ukrainian literature. Lviv, Ivan Franko Lviv National University, 2019. 18 p.

Dinnichenko T. A. Typology of forms of intertextuality in French modern prose (based on the works of Andre Zhid). The dissertation on competition of a degree of the candidate of philological sciences… on a specialty 10.01.05 - the theory of literature. Kiev, Kiev University named after Boris Grinchenko, 2016. 210 p.

Kotovska O. V Typology of possible worlds in cognitive linguistics [electronic version]. Access mode: https://cutt.ly/igOmCpV

Podolskaya N. V. Dictionary of Russian onomastic terminology / Editor-in-Chief AV Superanskaya. - 2nd ed., Reworked. and ext. - М .: Наука, 1988. – 192 p.

Pieguet-Gro N. Introduction to the theory of intertextuality. Moscow: LKI Publishing House, 2008.240 p.

Razumovich I. A Paratext as a means of verbalization of possible worlds in the English-language artistic text space (on the material of J. Fforde's novel "The Eyre Affair") [electronic version]. Access mode: https://cutt.ly/fgOmJBF

Sazonova Ya. Yu. Types of reference in the texts of the discourse of horrors // Linguistic research. - 2016. - Vip. 43. - P. 208-216. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2016_43_30

Khudoley N. V. Mechanisms of actualization of intertextual links in a literary text [electronic version]. Access mode: https://cutt.ly/MgOQiYW

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Як цитувати

Бойко, О. (2020). РЕФЕРЕНЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОГО ЦИКЛУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ НІКІ КАЛЛЄН). Вісник Одеського національного університету. Філологія, 25(2(22), 16–28. https://doi.org/10.18524/2307-8332.2020.2(22).235156

Номер

Розділ

Статті