КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Ганна Труба Одеський національний університет імені І. І. Мечникова кафедра прикладної лінгвістики, Україна

Ключові слова:

картина світу, концепт, лінгвоконцептологічний підхід, лінгво-концептологічна модель, категорія становості, інтегративний підхід

Анотація

Проблематика дослідження картини світу не є новою для вітчизняного мовознавства, але не втрачає актуальності і сьогодні. Для поглиблення, удосконалення і розширення знань про неї використовують різні підходи. Одним із сучасних методів дослідження є інтеграційний підхід, який об’єднує діалектично різні підходи (диференційний і інтегральний), а отже і охоплює теоретичну і практичну базу всіх раніше застосованих методів, а зокрема і лінгвоконцептологічний підхід, який, з одного боку, обумовлений етнокультурними і соціокультурними константами суспільства, а, з іншого, – закономірностями її знакової фіксації. Лінгвоконцептологічний підхід дає змогу об’єднати функціональний,
концептологічний і прагматичні підходи до вивчення того чи іншого явища і побудувати модель-матрицю певного явища. У статті було розглянуто категорію становості не випадково, адже вона є складовою частиною предикації, яка в свою чергу є первинною формою мислення, а отже може містити питомі національні риси свідомості. Предметом дослідження є вивчення категорії становості за інтегративного підходу, а об’єктом дослідження – вивчення категорії становості з точки зору лінгвоконцептологічного підходу. Актуальність теми полягає в тому, що незважаючи на певні розробки питання категорії становості, вони є розрізненими і неадаптованими до вимог сучасності, а актуальність запропонованого підходу полягає в певному новаторстві висвітлення питання та нестабільності отриманих результатів (адже з точки зору
мовна ситуація не є сталою константою). Матеріалом дослідження є анкети 100 респондентів (50 – жінок і 50 – чоловіків віком від 18 до 67 років), які були опитані шляхом особистого спілкування.

Посилання

Zhaboryuk O. A. Problema psihoginezi krIz prizmu teorIYi logIko-gramatichnoYi dinamIki / O. A. Zhaboryuk //Movoznavstvo. – 2009. – № 6. – S. 3 – 14.

Zeget V. Elementarnaya logika / V. Zeget / Per. s nem. I. M. Morozovoy. – M.: Vyisshaya shkola, 1985. – 256 s.

Karasik V. I. Yazyikovaya matritsa kulturyi / V. I. Karasik. – M. : Gnozis, 2013. – 320 s.

Kolesov V. V. Yazyik i mentalnost / V. V. Kolesov. – SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2004. – 240 s.

Morris Ch. Osnovaniya teorii znakov / Ch. Morris // Semiotika // Pod red. Yu. S. Stepanova. – M.: Raduga, 1983. – S. 39 – 89.

Truba G. M. FunktsIonalna vzaEmodIya kategorIy stanovostI ta aspektualnostI v ukraYinskIy movI: dis. … kand. fIlol. nauk : 10.02.01 / G. M. Truba. – Odesa, 2014. – 209 s.

Homutova T. N. Nauchnyie paradigmyi v lingvistike / T. N. Homutova // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2009. - № 35 (173). – Filologiya. Iskusstvovedenie. – Vyip. 37. – S. 142 – 151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-29

Як цитувати

Труба, Г. (2018). КАТЕГОРІЯ СТАНОВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ. ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 23(2(18), 96–102. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/235862

Номер

Розділ

Статті