Лінгвокультурний «типаж юродивий» у перцептивно-образному аспекті

Автор(и)

  • Вячеслав Долгов Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо, Moldova, Republic of

Ключові слова:

лінгвокультурний «типаж юродивий», перцептивно-образний аспект, стереотипне уявлення, агіографія, «Четьї Мінеї»

Анотація

Мета статті – описати в перцептивно-образному аспекті лінгвокультурний «типаж юродивий». Об’єкт аналізу – лінгвокультурний «типаж юродивий». Предмет дослідження – перцептивно-образні характеристики цього лінгвокультурного типажу. У роботі використано такі методи дослідження: загальнонаукові (гипотетико-дедуктивний і описовий) і лінгвістичні (суцільної вибірки, порівняльно-зіставний та інтерпретативний аналіз). Результатом дослідження є виявлення особливості стереотипного сприйняття «типаж юродивий» (стать, вік, соціальний стан, зовнішній вигляд, портрет, образ життя, звички, надлюдські здібності). Практичне застосування результатів дослідження можливо в процесі розробки загальних і спеціальних курсів з лексикології, лінгвокультурології, стилістики, окремих лекцій, присвячених специфіці мовної об’єктивації концепту юродивий і особливостям його реалізації в ідіостилі російських письменників XIX-XX ст.

Посилання

Бенвенист Э. Общая лингвистика. / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 448 c.

Воркачёв С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачёв // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3 : Аспекты метакоммуникативной деятельности. – Воронеж, 2002. – С. 79–95.

Дмитриева О. А. Лингвокультурные типажи России и Франции XIX века : монография / О. А. Дмитриева. – Волгоград : Перемена, 2007. – 307 с.

Жития святых по изложению святителя Дмитрия, митрополита Ростовского : в 12 т. – Барнаул : Изд-во преподобного Максима Исповедника, 2003–2004.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 16 т. / А. С. Пушкин. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1937–1959.

Чеборатёв И. Г. Фасцинативный типаж «юродивый» в русской лингвокультуре : дис. …канд. филол. наук : 10.02.19 / И. Г. Чеборатёв ; ВГСПУ. – Волгоград, 2015. – 227 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Долгов, В. (2015). Лінгвокультурний «типаж юродивий» у перцептивно-образному аспекті. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 11–20. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237143

Номер

Розділ

Статті