ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Автор(и)

  • Галина Яроцька Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

праця, радянізм, лінгвоідеологія, ціннісний потенціал

Анотація

Метою роботи є аналіз мовної об'єктивації концептуального простору «трудова діяльність» в російській мові радянського періоду. Робиться висновок про наявність семантичної спадкоємності ціннісних смислів  попередніх періодів в лінгвоідеологіі праці радянської пропаганди. Опертя на ціннісний потенціал праці = служіння, реалізований в семантиці мови дорадянської Росії, сприяло героїзації праці в мовній свідомості радянських  громадян.

Посилання

Быков Д . Блуд труда : [эссе] / Д. Быков. – СПб. : Лимбус Пресс, 2002. – 130 с.

Зализняк А. А. Константы и переменные русской языковой картины мира. (Язык. Семиотика. Культура) / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д . Шмелёв. – М. : Языки славянских культур, 2012. – 696 с.

Купина Н. А. Тоталитарный язык : словарь и речевые реакции / Н. А. Купина. – Екатеринбург, Пермь : ЗУУНЦ, 1995. – 143 с.

Купина Н. А. Динамика идеологического фонда русского языка : актуальные тенденции // Современная политическая лингвистика : проблемы, концепции, перспективы : [сб. науч. тр. ВГПУ; Волгоградский институт бизнеса]. – Волгоград : Изд-во ВГПУ “Перемена”, 2009. – С. 158–168.

Токарев Г. В. Теоретические проблемы вербализации концепта «труд» в русском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Г. В. Токарев. – Волгоград, 2003. – 46 с. Лексикографические источники

Дядечко Л. П. Крылатые слова нашего времени : [толковый словарь] / Людмила Петровна Дядечко. – М. : НТ Пресс, 2008. – 800 с.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – URL : http://www.ruscorpora.ru. – Заглавие с экрана.

СЦСРЯ – Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской академии наук : в 4 т. : 2-е изд. – СПб, 1867.

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. / А. Н. Тихонов. – М. : Русский язык, 1990.

ТСУ –Толковый словарь русского языка : в 4 т. / [ред. Д. Н. Ушаков]. – М. : Гос. ин-т “Сов. энцикл.”; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. cловарей, 1935–1940.

ТСЯС – Мокиенко В. М. Толковый словарь языка Совдепии / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина – СПб. : Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Яроцька, Г. . (2015). ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ . Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 57–64. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237145

Номер

Розділ

Статті