ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Наталія Кондратенко Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

політичний дискурс, політична комунікація, методологія дослідження, комунікативно-дискурсивний підхід, лінгвопрагматика

Анотація

У статті розглянуто основні наукові підходи до аналізу політичного дискурсу  в сучасній українській лінгвістиці. Визначено комунікативний, дискурсивний і лінгвопрагматичний підходи як пріоритетні для дослідження політичної комунікації. Обґрунтовано доцільність комунікативно зорієнтованих наукових розвідок для аналізу мовних одиниць, що функціонують у політичній комунікації. Простежено основні напрями мовознавчих досліджень у сучасному українському мовознавстві, пов’язані з вивченням політичного дискурсу.

Посилання

Будаев Э. В. Зарубежная политическая лингвистика : [учеб. пособие] / А. В. Будаев, А. П. Ч удинов. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 252 с.

Будаев Э. В. Лингвистическая советология / Э. В. Будаев, А. П. Ч удинов. – Екатеринбург : УрГПУ, 2009. – 291 с.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності : [монографія] / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.

Кронгауз М. А. «Вырабатываются специальные слова ненависти» / М. А. Кронгауз // Новая газета. – 2014. – Вып. 103 (14.09.2014). [Електронний документ]. – URL : http://www.novayagazeta.ru/society/65242.html

Михалёва О. Л. Политический дискурс : Специфика манипулятивного воздействия / О. Л. Михалёва. – М. : КД ЛИБРОКОМ, 2009. – 256 с.

Паршина О. Н. Российская политическая речь : Теория и практика / О. Н. Паршина. – М. : Изд-во ЛКИ, 2007. – 232 с.

Романов А. А. Политическая лингвистика : функциональный подход / А. А. Романов. – М. : ИЯ РАН ; Тверь : ТвГУ, 2002. – 191 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Современная политическая коммуникация : [учеб. пособие] ; отв. ред. А. П. Ч удинов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2009. – 292 с.

Ч удинов А. П. Политическая лингвистика : [учеб. пособие] / А. П. Ч удинов. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 256 с.

Шарова А. М. Лінгвістичний вимір політичної інформації : становлення політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / А. М. Шарова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 110. – Вип. 97. Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧД У ім. Петра Могили, 2009. – С. 110–117. – URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Politology/2009_97/index.html

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Кондратенко, Н. . (2015). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ . Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 144–150. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237206

Номер

Розділ

Статті