КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В РИТУАЛЬНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

  • Людмила Стрій Одеський національний університет імені І.І Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

політичний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, інтенція, самопрезентація

Анотація

У статті здійснено аналіз ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в лінгвопрагматичному аспекті. Визначено поняття комунікативної  стратегії та проаналізовано наявні типології комунікативних стратегій.  Актуалізовано роль стратегії самопрезентації в ритуальних жанрах політичної комунікації та проаналізовано конкретні комунікативні тактики, що сприяють досягненню ефективного результату. Здійснено аналіз мовних засобів, скерованих на реалізацію стратегії самопрезентації в політичному дискурсі.

Посилання

Башук А. И. Коммуникативные стратегии политического ритуала / А. И. Башук // ПОЛИТЭКС. – 2006. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politex.info/content/view/235/30/

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.

Михалёва О. Л. Политический дискурс : Специфика манипулятивного воздествия / О. Л. Михалева. – М. : КД ЛИБРОКОМ, 2009. – 256 с.

Седов К. Ф. Дискурс и личность : Эволюция коммуникативной компетенции / К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2004. – 320 с.

Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий «риторический приём», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии / А. П. Сковородников // Риторика↔Лингвистика : [сб. статей]. – Смоленск : СГПУ, 2004. – Вып. 5. – С. 5–11.

Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології : США – Україна : [монографія] / Л. Л. Славова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 360 с.

Формановская Н. И. Речевое общение : коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.

Чорна О. О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу) : дис. … канд. філол. н. : спец. 10.02.15 – загальне мовознавство / О. О. Чорна. – Кіровоград, 2012. – 278 с.

Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи / Т. Е. Янко. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 384 с.

Dijk T. A. van. Strategies of Discourse Comprehension / T. A. van Dijk, W. Kihtsch. – New York : Academic Press, Inc., 1983. – 389 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Стрій, Л. . (2015). КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В РИТУАЛЬНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Вісник Одеського національного університету. Філологія, 20(2 (12), 182–189. вилучено із http://philolvisnyk.onu.edu.ua/article/view/237208

Номер

Розділ

Статті